Hybridní systémy

Hybridné FVE 

Hybridní systém spolupracující s distribuční sítí je momentálně nejvyspělejší řešení napájení domácnosti s využitím fotovoltaiky. Hybridní systémy jsou charakteristické tím, že kromě hlavního obnovitelného zdroje spolupracují s dalším, doplňkovým zdrojem elektřiny a tyto zdroje dokáží navzájem kombinovat v jednom čase. Doplňkovým zdrojem je ve většině případů distribuční síť NN nebo elektrocentrála. V rámci výzvy Nová Zelená úsporám jsou podporovány pouze:

C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 a to částkou 70 000kč.

C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh.rok-1 a to částkou 100 000kč. 

C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh.rok-1 a to částkou 150 000kč.