Ohřev vody fotovoltaikou

Ohřev TUV fotovoltaikou - moderní způsob ohřevu vody, vhodný zejména tam kde není možné využít pro ohřev TUV solární kolektory, hlavně z konstrukčního hlediska. Výhodou FV ohřevu vody proti termickému ohřevu je tedy jednoduchost instalace, bez čerpadel, trubek, výměny kapaliny, zanedbatelné prostupu zdmi, možnost umístit FV panely i daleko od bojleru (např. Na pozemku). FV panely nikdy nezámrzné ani se nepřehřeje. Nulové náklady na provoz a servis. Rovnoměrnější solární zisky v průběhu roku oproti fototermickém systémům.

V rámci programu Nová Zelená úsporám jsou podporavaný tyto podoblasti podpory:

C.3.3 FVS pro přípravu TUV s přímým ohřevem 35 000kč