Síťové systémy 


Síťové FVE realizujeme pro:

1. rodinné domy

2. průmyslové objekty

Jedná se o síťové (on-grid) fotovoltaické zdroje energie přímo připojeny ke distribuční síti. Princip využití energie spočívá v tom, že vyrobená energie z FVE je okamžitě spotřebována v místě výroby. Pokud výkon FVE není dostačující k pokrytí spotřeby celého objektu, energie je doplněna z distribuční sítě. V opačném případě, pokud je energie z FVE nadbitok, lze ji buď dodávat bezplatně do distribuční sítě (záleží na podmínkách distribuční společnosti), nebo pomocí regulátoru přebytků efektivně využít a přebytečnou energii přesměrovat do vhodných spotřebičů, čímž se využije veškerá vyrobená energie.

V rámci výzvy Nová Zelená úsporám jsou podporovány pouze

C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 a to částkou 55 000kč.

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro Konkurenceschopnost lze čerpat dotaci i pro průmyslové budovy. 

Síťové systémy (On-grid) - sety