FVZ 2,44 kWp, wattrouter bez ohřivače

Vyhovuje podmínkám dotačního programu Nová zelená úsporám. Zde zobrazená konfigurace slouží pro orientaci, každou instalaci je třeba projednat a upravit podle místních podmínek a spotřebičů !